1
Program
2
General / Általános
3
Specific / Specifikus
4
Healty / Egészség
5
Sign / Aláírás

In order to ensure the safe implementation of our programs, we kindly ask you to fill out the following form! (A new form for each person!)
The data requested will be treated confidentially and will not be disclosed to third parties. Their distribution is strictly prohibited.
Thank you for your cooperation, and we thank you with unforgettable hikes! 🙂

Programjaink biztonságos lebonyolítása érdekében kérjük, hogy töltsétek ki az alábbi űrlapot! (Minden személy esetén új űrlapot!)
A bekért adatokat bizalmasan kezeljük, és nem adjuk ki harmadik félnek. Ezek terjesztése szigorúan tilos.
Együttműködéseteket köszönjük, és felejthetetlen túrákkal háláljuk meg! 🙂

Programs / Programok

Hiking / Kirándulás

Natural Pools Trip / Természetes Medence Túra
Teide peak / Teide Csúcs Túra
Masca Valley / Masca Túra

Canyoning / Ereszkedés

Canyoning Dry Easy / Könnyű ereszkedés
Canyoning Los Carrizales / Vizes Ereszkedés

Kayaking / Kajakozás

Kayaking from Los Cristianos / Kajakozás Los Cristianosból

General information / Általános adatok

Sex / Nem?
First Name / Keresztnév *
Last Name / Vezetéknév *
ID or Passport number / Útlevél vagy Szig. szám *
Age / Életkor *
Height / Magasság *
Enter the value in cm / Cm-ben add meg az értéket
Weight / Súly *
Enter the value in kg / Kg-ban add meg az értéket
Do you need hiking shoes/boots? / Szükséged van túracipőre vagy bakancsra? *
Feet size (Real size in EU/ / Lábméret (Valós méret EU) *
Where do you stay in Tenerife? / Hol van a szállásod?
Do you have (rental) car?/ Van (bérelt) autód?
Group name? / Csoport neve?
Everyone should fill out this form individually, but in order to help our work, please enter the name of your team or family. Example: Smith family, Adam's team, etc. / Ezt az űrlapot mindenki egyénileg töltse ki, de munkánk segítése érdekében add meg csapatod vagy családod nevét. Példa: Smith család, Ádám csapata stb.
Have you been with us in another activities? / Voltál más programokon velünk korábban?
Spoken languages? / Beszélt idegen nyelvek?
Country Code / Ország kód
Phone number / Telefonszám *
Who you booked with? / Hol foglaltál? *
Re-seller name? / Viszonteladó neve?
I need the pdf descripcion of the activity in a following language / A program pdf leírására a következő nyelven van szükségem:

Hiking information / Túrázással kapcsolatos kérdések

Do you hike regularly? (Distance) / Szoktál túrázni? Ha igen, milyen távon?
Elevation gain? / Szintkülönbség?
How often? / Milyen gyakorisággal?
Other Sports? / Mit sportolsz?
Do you need any equipment? / Szükséged van felszerelésre?
Other equipment / Egyéb felszerelés

Canyoning information / Ereszkedéssel kapcsolatos kérdések

Do you hike regularly? (Distance) / Szoktál túrázni? Ha igen, milyen távon?
Elevation gain? / Szintkülönbség?
Did you canyoning before? If yes, where? / Ereszkedtél már? Ha igen, hol?
Where did you canyoning before? / Hol ereszkedtél már?
I declare "I do not have fear of heights." / Kijelentem: "Nincs tériszonyom." *

Kayaking information / Kajakozással kapcsolatos kérdések

I declare: I can swim. / Kijelentem, hogy tudok úszni. *
Did you done kayaking before? / Kajakoztál már korábban?

Healty / Egészség

Do you have any health problem? / Van egészségügyi problémád? *
for example: Low/high blood pressure, heart conditions, severe allergies, difficulty of breathing, fear of heights, panic disorder, claustrophobia, musculoskeletal abnormalities. / Például: Alacsony/magas vérnyomás, szívbetegség, erős allergia, nehézlégzés, tériszony, pánikbetegség, klausztrofóbia, mozgásszervi probléma.
What health problem do you have? / Milyen egészségügyi problémád van?
Do you take medicine? / Szedsz valamilyen gyógyszert? *
What medicine are you taking? / Milyen gyógyszert szedsz?
Do you use glasses or lenses? / Szemüveges vagy? *
Did you have operations in the last years? / Volt komolyabb műtéted az elmúlt években? *
What surgery did you have? / Milyen műtéted volt?
Do you have any other information, that could affect the activity? / Van bármi más megjegyzésed, ami befolyásolhatja a program biztonságos lebonyolítását?

Disclaimer / Felelősségvállalási nyilatkozat

Please read the description of the activity, and the disclaimer below!

I hereby declare that…

 1. I am older than 18 years old and I am in full use of my physical and mental abilities. If I am under 18, with parental presence or permission, I will take part in the tour.
 2. I do not suffer from any physical or mental defect that prevents me from correctly performing the activity that I am going to develop: Hiking / Canyoning / Kayaking
 3. I am not under the influence of toxic, medical or other substance that may impair my physical or mental faculties.
 4. I am aware of the risks inherent to the aforementioned activity, of which I have been previously informed, and that I accept the consequences that such risks may entail for me.
 5. I have also been informed of the security measures that I must adopt for my self-protection, and of the correct use of the necessary material for the development of the activity.
 6. I have listened to and understood the rules received from my activity guide, which I have must follow for a good, safe and satisfactory development of the activity.
 7. I have listened to and understood the rules given to me by the guide, which I must follow in order to complete the activity well, safely and successfully.
 8. I consent to photos and videos taken during the program being used social media.

Therefore, I exonerate (the organizers, the company, the guide) from any responsibility for any injuries or damages that I may suffer due to exclusive negligence or breach of the rules and recomendations received.

Kérjük, olvasd el a program leírását, illetve az alább látható felelősségvállalási nyilatkozatot!

 1. Elmúltam 18 éves és maximálisan kihasználom testi és szellemi képességeimet. Amennyiben 18 év alatti vagyok, szülői jelenléttel, vagy engedéllyel veszek részt a túrán.
 2. Nem szenvedek olyan testi vagy szellemi hátránytól, amely akadályozna abban, hogy helyesen végezzem a következő szabadidős tevékenységeket: ereszkedés / túrázás / kajakozás.
 3. Nem állok olyan mérgező, gyógyhatású vagy egyéb anyagok hatása alatt, amelyek károsítják testi vagy szellemi képességeimet.
 4. Tisztában vagyok a fent említett tevékenységekkel járó kockázatokkal, amelyekről előzetesen tájékoztattak, és vállalom azokat a következményeket, amelyeket ezek rám nézve jelenthetnek.
 5. Tájékoztatást kaptam a saját testi épségem megóvása érdekében szükséges biztonsági intézkedésekről és a tevékenység végzéséhez szükséges anyagok szakszerű használatáról.
 6. Tájékoztatást kaptam a saját testi épségem megóvása érdekében szükséges biztonsági intézkedésekről és a tevékenység végzéséhez szükséges anyagok szakszerű használatáról.
 7. Meghallgattam és megértettem a túravezető által kapott szabályokat, amelyeket be kell tartanom a tevékenység jó, biztonságos és sikeres elvégzéséhez.
 8. A dokumentum aláírásával felhatalmazást adok arra, hogy fényképeket készítsenek rólam, majd közzétegyék azokat a közösségi médiában a tevékenység népszerűsítésére, akár egyéni, akár csoportos képeken.

Ezért mentesítem az oktatót (szervezőket, a társaságot) minden olyan sérülésért vagy kárért, amelyet kizárólag hanyagságból vagy a kapott szabályok és ajánlások megszegése miatt szenvedek el.

I HAVE READ THE DESCRIPTION OF THE PROGRAM AND THE DECLARATION, I UNDERSTAND IT AND I ACCEPT IT WITH MY SIGNATURE/ I AGREE WITH THE SIGNATURE OF MY LEGAL REPRESENTATIVE
A PROGRAM LEÍRÁSÁT ÉS A NYILATKOZATOT ELOLVASTAM, MEGÉRTETTEM ÉS ALÁÍRÁSOMMAL ELFOGADOM/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ALÁÍRÁSÁVAL ELFOGADJA